องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]25
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]91
3 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 11 พ.ย. 2564 ]124
4 การแต่งกายของข้าราชการาร [ 12 ก.ค. 2564 ]131
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]136
6 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 10 มี.ค. 2564 ]139
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 10 มี.ค. 2564 ]133
8 แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 [ 10 มี.ค. 2564 ]133
9 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]134
10 การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 9 ก.ค. 2563 ]145
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]130
12 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2562 ]137
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563) [ 30 ก.ย. 2560 ]136
14 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 1 พ.ย. 2559 ]132
15 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 10 ม.ค. 2557 ]130