องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 4 ต.ค. 2564 ]4
2 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 24 ส.ค. 2564 ]3
3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของ อบต.ท้ายหาด สำหรับประชาชน [ 24 ส.ค. 2564 ]3
4 สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 16 ส.ค. 2564 ]3
5 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 15 ส.ค. 2564 ]3
6 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2564 ]4
7 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2564 ]3
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]3
9 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่ี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 9 มิ.ย. 2564 ]3
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]3
11 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/เรื่องการทุจริจประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ [ 17 มี.ค. 2564 ]2
12 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ถาม-ตอบ Q&A [ 10 มี.ค. 2564 ]2
13 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 8 มี.ค. 2564 ]2
14 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]2
15 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 2563.pdf [ 6 พ.ย. 2563 ]2
16 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 5 พ.ย. 2563 ]3
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2563 ]2
18 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี [ 2 พ.ย. 2563 ]2
19 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าภาษี ค่าบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 15 ต.ค. 2563 ]2
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]2
 
หน้า 1|2|3|4