องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]15
2 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณที่ทำการ อบต.ท้ายหาด แห่งใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 22 พ.ย. 2566 ]10
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]19
4 การเปิดเผยข้อมูลการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]9
5 แจ้งขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]8
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]46
7 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4  ตำบลท้ายหาด  งวดที่ 3 [ 17 ต.ค. 2566 ]27
8 รายงานลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย ปี2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]31
9 รายงานลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]22
10 รายงานลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]21
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ต.ค. 2566 ]19
12 ประกาศบัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566-2569 [ 10 ต.ค. 2566 ]19
13 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 9 ต.ค. 2566 ]9
14 การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 4 ต.ค. 2566 ]26
15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2566 ]27
16 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]34
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]36
18 ประกาศวันลามาสาย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]26
19 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/66 [ 30 ส.ค. 2566 ]28
20 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/66 [ 8 ส.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9