องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]10
2 รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]0
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]8
4 รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]89
5 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]66
6 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2565 ]123
7 รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2565 ]125
8 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]159
9 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]156
10 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]164