องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 11 มิ.ย. 2562 ]180
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 9 ส.ค. 2561 ]177
23 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) [ 4 เม.ย. 2560 ]153
24 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 4 เม.ย. 2560 ]154
25 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 12 ต.ค. 2559 ]162
26 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) [ 16 ส.ค. 2559 ]155
27 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ [ 28 มี.ค. 2559 ]140
28 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) [ 3 มี.ค. 2559 ]144
29 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ [ 1 ก.ค. 2558 ]148
30 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๑ [ 26 พ.ย. 2557 ]136
31 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ [ 1 ต.ค. 2557 ]139
 
|1หน้า 2