องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2564-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 25 ก.ย. 2563 ]208
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 13 พ.ค. 2563 ]217
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 แก้ไขฉบับที่1 [ 28 ม.ค. 2563 ]220
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 28 ม.ค. 2563 ]202
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 28 ม.ค. 2563 ]195
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 28 ม.ค. 2563 ]188
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 28 ม.ค. 2563 ]238
28 การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]204
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 11 มิ.ย. 2562 ]229
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 9 ส.ค. 2561 ]216
31 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) [ 4 เม.ย. 2560 ]197
32 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 4 เม.ย. 2560 ]196
33 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 12 ต.ค. 2559 ]199
34 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) [ 16 ส.ค. 2559 ]192
35 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ [ 28 มี.ค. 2559 ]169
36 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) [ 3 มี.ค. 2559 ]171
37 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ [ 1 ก.ค. 2558 ]184
38 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๑ [ 26 พ.ย. 2557 ]171
39 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ [ 1 ต.ค. 2557 ]182
 
|1หน้า 2