องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]8
2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]11
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]38
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 [ 27 พ.ค. 2565 ]81
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]94
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 27 พ.ค. 2565 ]38
7 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 เม.ย. 2565 ]32
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 28 ต.ค. 2564 ]216
9 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) [ 23 ก.ค. 2564 ]32
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 19 พ.ค. 2564 ]133
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 [ 15 ก.พ. 2564 ]167
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 [ 13 พ.ย. 2563 ]170
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2564-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 25 ก.ย. 2563 ]163
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 13 พ.ค. 2563 ]159
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 แก้ไขฉบับที่1 [ 28 ม.ค. 2563 ]163
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 28 ม.ค. 2563 ]165
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 28 ม.ค. 2563 ]152
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 28 ม.ค. 2563 ]159
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 28 ม.ค. 2563 ]165
20 การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]161
 
หน้า 1|2