องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]38
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]31
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]37
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]37
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]46
7 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]60
8 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]63
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]85
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 [ 27 พ.ค. 2565 ]131
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]144
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 27 พ.ค. 2565 ]76
13 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 เม.ย. 2565 ]72
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 28 ต.ค. 2564 ]292
15 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) [ 23 ก.ค. 2564 ]67
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 19 พ.ค. 2564 ]173
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 [ 15 ก.พ. 2564 ]206
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 [ 13 พ.ย. 2563 ]212
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2564-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 25 ก.ย. 2563 ]195
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 13 พ.ค. 2563 ]198
 
หน้า 1|2