องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2550 [ 19 เม.ย. 2564 ]254
2 ข้อบัญญัติ การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร [ 19 เม.ย. 2564 ]201
3 ข้อบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2549 [ 19 เม.ย. 2564 ]192
4 ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2549 [ 19 เม.ย. 2564 ]240
5 ข้อบัญญัติ ตลาด 2550 [ 19 เม.ย. 2564 ]241
6 ข้อบัญญัติ ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2550 [ 19 เม.ย. 2564 ]196
7 ข้อบัญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 2549 [ 19 เม.ย. 2564 ]231