องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]7
2 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 3 เม.ย. 2566 ]51
3 รายงานความก้าวหน้าตามแผนบบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง [ 30 ก.ย. 2565 ]34
4 รายงานความก้าวหน้าตามแผนบบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2565 ]124
5 ประชาคมระดับตำบล 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]168
6 ประชาคมจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ม.6 [ 22 ก.พ. 2563 ]175
7 ประชาคมจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ม.5 [ 21 ก.พ. 2563 ]181
8 ประชาคมจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ม.3 [ 20 ก.พ. 2563 ]174
9 ประชาคมจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ม.1 [ 19 ก.พ. 2563 ]177
10 ประชาคมจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ม.2 [ 18 ก.พ. 2563 ]170
11 ประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]168
12 ประชุมพนักงานประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]174
13 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560 - 2564 [ 5 พ.ค. 2562 ]179