องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]20
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]15
3 ประกาศเงื่อนไขในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]22
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]75
5 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 1 มี.ค. 2565 ]89
6 มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 25 ก.พ. 2565 ]96
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 18 พ.ย. 2563 ]130
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]127
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ [ 14 ต.ค. 2563 ]128
10 เงื่อนไขในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]128
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]125
12 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 33)พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]133
13 ประกาศหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 3 [ 31 ม.ค. 2563 ]132
14 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 31 ม.ค. 2563 ]132
15 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน [ 13 ธ.ค. 2561 ]128
16 แบบประเมินการเลื่อนระดับ [ 30 พ.ย. 2561 ]134
17 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 30 พ.ย. 2561 ]143
18 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 4 ก.ย. 2561 ]133
19 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]130
20 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 28 ก.ค. 2561 ]130
 
หน้า 1|2