องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
2 สรุปร้อยละของข้อร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]33
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]43
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]92
5 สรุปร้อยละของข้อร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]125
6 รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]146
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 19 เม.ย. 2564 ]148
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]143
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]155
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]149
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]154
12 สถิติการขอใช้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]149
13 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 28 ธ.ค. 2561 ]152