องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 13 ก.ค. 2566 ]11
2 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ สำหรับนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ [ 11 พ.ค. 2566 ]11
3 คู่มือ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการลา [ 1 ก.พ. 2565 ]102
4 คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะหลัก [ 7 ต.ค. 2564 ]141
5 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ต.ค. 2564 ]132
6 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 1 มิ.ย. 2564 ]129
7 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 10 มี.ค. 2564 ]147