องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
เปิดเผยราคากลางฯ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการเสริมผิวแดสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม) [ 25 ส.ค. 2564 ]5
2 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางหัวกรวด 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม) [ 25 ส.ค. 2564 ]3
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเย็นศิริ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม) [ 23 ก.ค. 2564 ]2
4 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างขุดลอกลำกระโดงตาสอย หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม) [ 16 มิ.ย. 2564 ]2
5 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางแะการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างขุดลอกลำกระโดงลุงเสริม หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
6 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างขุดลอกลำกระโดงซอยสุขใจ หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 14 มิ.ย. 2564 ]7
7 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำกระโดงแม่สะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 1 มิ.ย. 2564 ]2
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำกระโดงแม่สะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 1 มิ.ย. 2564 ]5
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสรรค์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 11 ก.พ. 2564 ]2
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างก่อสร้างยกระดับทางเดินเท้า คสล.พร้อมเสริมปากท่อระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ 1 แยกขวาที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 21 ม.ค. 2564 ]2
11 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.ข้ามคลองบางหัวกรวด (บริเวณบ้านตาพัน) หมู่ที่ 4,5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 12 ม.ค. 2564 ]2
12 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมถนน คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม) [ 25 ธ.ค. 2563 ]2
13 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายพร้อมเปลี่ยนสายใหม่ (แยกรายหมู่) หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลท้ายหาด [ 24 ก.ย. 2563 ]2
14 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจางโครงการจัดทำป้ายบแกชื่อซอย หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลท้ายหาด [ 18 ก.ย. 2563 ]2
15 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้ว คสล. (บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 15 ก.ย. 2563 ]2
16 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกลำกระโดงตาแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 4 ก.ย. 2563 ]2
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมรางและท่อระบายน้ำ ๒ ข้าง บริเวณซอยเย็นศิริ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 31 ก.ค. 2563 ]2
18 ประกาศการเปิดเยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำ คสล. ซอยคุ้งลมทวน ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 8 มิ.ย. 2563 ]3
19 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดลอกลำกระโดงแสงแครง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท้ายหาด [ 25 ต.ค. 2562 ]3
20 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 12 มิ.ย. 2562 ]2
 
หน้า 1|2