องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
เปิดเผยราคากลางฯ
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด) [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
2 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท้ายหาด สส. 4027 หมู่ที่ 4 , 6 และหมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด) [ 16 พ.ค. 2567 ]11
3 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด) [ 16 พ.ค. 2567 ]7
4 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด) [ 9 เม.ย. 2567 ]15
5 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการขุดลอกลำประโดงยายสำเภา ซอยเย็นศิริ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด) [ 28 ก.พ. 2567 ]3
6 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการขุดลอกลำประโดงต้นไทร ซอยเย็นศิริ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด) [ 22 ก.พ. 2567 ]14
7 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการขุดลอกคลองซุง หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด [ 20 ก.พ. 2567 ]31
8 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณหลัง โรงไม้ผู้ใหญ่สมยศ ศรีนิล หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 12 ก.พ. 2567 ]16
9 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมสะพานทางเดินเท้า บริเวณซอยหลังศาลเจ้าห้วยเนี๊ยะ หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด [ 1 ก.พ. 2567 ]19
10 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยบางหัวกรวด 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 11 ม.ค. 2567 ]11
11 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 5 ม.ค. 2567 ]22
12 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยตาปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด) [ 20 ธ.ค. 2566 ]4
13 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ 2) ซอยบางหัวกรวด 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 7 ธ.ค. 2566 ]30
14 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณที่ทำการ อบต.ท้ายหาด แห่งใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 5 ก.ย. 2566 ]41
15 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 3) ซอยบางหัวกรวด 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 1 ก.ย. 2566 ]43
16 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 21 มิ.ย. 2566 ]53
17 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ (ช่วงที่ 1) ซอยบางหัวกรวด 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม) [ 24 เม.ย. 2566 ]47
18 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม) [ 29 มี.ค. 2566 ]40
19 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม) [ 23 มี.ค. 2566 ]60
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสุธาภรณ์ 5 หมู่ที่ 4 [ 20 มี.ค. 2566 ]53
 
หน้า 1|2|3