องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2564 ]131
2 คู่มือรับมือโควิด [ 29 ก.ค. 2564 ]138
3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 ก.ค. 2564 ]159
4 E-Service [ 5 มิ.ย. 2563 ]153
5 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2562 ]134
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2561 ]142
7 แผนภูมิขั้นตอนการร้องร้อง/ร้องทุกข์ [ 18 มิ.ย. 2561 ]139
8 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2558 ]131
9 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2558 ]132
10 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 15 ก.ย. 2558 ]130
11 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ก.ย. 2558 ]132
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ก.ย. 2558 ]129
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.ย. 2558 ]129
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.ย. 2558 ]129
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 10 ก.ย. 2558 ]133
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ย. 2558 ]129
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 10 ก.ย. 2558 ]133
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ย. 2558 ]134
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 10 ก.ย. 2558 ]138
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ย. 2558 ]134
 
หน้า 1|2|3