องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือรับมือโควิด [ 29 ก.ค. 2564 ]3
2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 ก.ค. 2564 ]7
3 E-Service [ 5 มิ.ย. 2563 ]9
4 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2562 ]3
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2561 ]3
6 แผนภูมิขั้นตอนการร้องร้อง/ร้องทุกข์ [ 18 มิ.ย. 2561 ]3
7 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2558 ]3
8 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2558 ]3
9 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 15 ก.ย. 2558 ]3
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ก.ย. 2558 ]3
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ก.ย. 2558 ]3
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.ย. 2558 ]3
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.ย. 2558 ]3
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 10 ก.ย. 2558 ]3
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ย. 2558 ]2
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 10 ก.ย. 2558 ]3
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ย. 2558 ]5
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 10 ก.ย. 2558 ]3
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ย. 2558 ]3
20 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ก.ย. 2558 ]3
 
หน้า 1|2|3