องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2564 ]63
2 คู่มือรับมือโควิด [ 29 ก.ค. 2564 ]68
3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 ก.ค. 2564 ]89
4 E-Service [ 5 มิ.ย. 2563 ]93
5 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2562 ]66
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2561 ]74
7 แผนภูมิขั้นตอนการร้องร้อง/ร้องทุกข์ [ 18 มิ.ย. 2561 ]69
8 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2558 ]66
9 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2558 ]67
10 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 15 ก.ย. 2558 ]65
11 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ก.ย. 2558 ]67
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ก.ย. 2558 ]66
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.ย. 2558 ]65
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.ย. 2558 ]64
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 10 ก.ย. 2558 ]66
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ย. 2558 ]64
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 10 ก.ย. 2558 ]65
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ย. 2558 ]68
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 10 ก.ย. 2558 ]67
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ย. 2558 ]67
 
หน้า 1|2|3