องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 
วิดีโอความรู้ด้านการไกล่เกลี่ย
 
โควิด-19 การแพร่ระบาด ระลอกใหม่
 
รู้สู้โควิด 19