องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
สรุปแบบ สขร.1


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 
แนบท้ายในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 66
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง