องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
สรุปแบบ สขร.1


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565


    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565
 
แนบท้ายในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง