องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด    เอกสารประกอบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ