องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ