องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
รายงานฐานะทางการเงิน


ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
รายงานทางการเงินปี2561
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง