องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
คำสั่ง/ประกาศของหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งประกาศแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 27 มิ.ย. 2566 ]49
2 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 9 พ.ค. 2565 ]107
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 พ.ค. 2565 ]103
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 พ.ค. 2565 ]102
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 พ.ค. 2565 ]108
6 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 พ.ค. 2565 ]101
7 คำสั่งการมอบอำนาจของนายกให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน [ 9 พ.ค. 2565 ]110
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 6 ม.ค. 2565 ]111
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 5 ม.ค. 2565 ]107
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 5 ม.ค. 2565 ]107
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 5 ม.ค. 2565 ]102
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]104
13 คำสั่งแต่งตั้งมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ม.ค. 2565 ]103