องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
คำสั่ง/ประกาศของหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 9 พ.ค. 2565 ]60
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 พ.ค. 2565 ]58
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 พ.ค. 2565 ]56
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 พ.ค. 2565 ]59
5 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 พ.ค. 2565 ]54
6 คำสั่งการมอบอำนาจของนายกให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน [ 9 พ.ค. 2565 ]56
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 6 ม.ค. 2565 ]59
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 5 ม.ค. 2565 ]56
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 5 ม.ค. 2565 ]57
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 5 ม.ค. 2565 ]56
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]58
12 คำสั่งแต่งตั้งมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ม.ค. 2565 ]57