องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ภาพกิจกรรม/โครงการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ปีงบประมาณ 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]207
2 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตำบลท้ายหาด ปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]195
3 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2563 [ 20 มิ.ย. 2563 ]201
4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ปีงบประมาณ 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]198
5 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการโครงการที่ใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]203