องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
รายงานการเงินของกองทุน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]40
2 รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]31
3 รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]29
4 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ปีงบประมาณ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]25
5 รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]196
6 รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]184
7 สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]197
8 สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ปีงบประมาณ 2561 [ 14 มี.ค. 2562 ]196
9 รายงานการรับ-จ่ายเงินคงเหลือประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2561 [ 14 มี.ค. 2562 ]171
10 สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ปีงบประมาณ 2560 [ 14 มี.ค. 2561 ]185
11 รายงานการรับ-จ่ายเงินคงเหลือประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]180
12 รายงานการรับ-จ่ายเงินคงเหลือประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2559 [ 14 มี.ค. 2559 ]180