องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]22
2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]15
3 รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]133
4 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]135
5 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]130