องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนฌยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]16
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]81
3 รายงานผลการเข้ารับฝึกอรบของพนักงานส่วนตำบลท้ายหาด รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]77
4 รายงานความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]120
5 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]138
6 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]127
7 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]126
8 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]129
9 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]130
10 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]133
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 15 มิ.ย. 2562 ]140
12 แผนอัตรากำลัง 2561-2563 [ 30 ก.ย. 2560 ]128
13 ผังความก้าวหน้าในอาชีพ [ 23 ส.ค. 2560 ]138