องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]57
2 รายงานผลการเข้ารับฝึกอรบของพนักงานส่วนตำบลท้ายหาด รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]57
3 รายงานความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]105
4 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]120
5 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]112
6 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]111
7 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]115
8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]114
9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]118
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 15 มิ.ย. 2562 ]122
11 แผนอัตรากำลัง 2561-2563 [ 30 ก.ย. 2560 ]112
12 ผังความก้าวหน้าในอาชีพ [ 23 ส.ค. 2560 ]120