องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]14
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]21
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 3 พ.ย. 2564 ]147
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2561) [ 3 พ.ย. 2564 ]147
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 พ.ย. 2564 ]145
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]152
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]136
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]137