องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67)ประจำปีงบประมาาณ 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]5
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]69
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]72
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]77
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 3 พ.ย. 2564 ]210
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2561) [ 3 พ.ย. 2564 ]200
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 พ.ย. 2564 ]211
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]211
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]193
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]196