องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
ตรวจรับงานจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำประโดงยายสำเภา ซอยเย็นศิริ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 17 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำประโดงต้นไทร ซอยเย็นศิริ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 13 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 9 พ.ค. 2567 ]3
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยบางหัวกรวด 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 30 เม.ย. 2567 ]8
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด งวดสุดท้าย [ 29 เม.ย. 2567 ]5
6 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำคสล. (ช่วงที่ 2) ซอยบางหัวกรวด 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 26 เม.ย. 2567 ]9
7 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยตาปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 24 เม.ย. 2567 ]6
8 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองซุง หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด [ 22 เม.ย. 2567 ]7
9 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณหลังโรงไม้ผู้ใหญ่สมยศ ศรีนิล หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 17 เม.ย. 2567 ]9
10 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมสะพานทางเดินเท้า บริเวณซอยหลังศาลเจ้าห้วยเนี๊ยะ หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด [ 13 มี.ค. 2567 ]12
11 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด งวดที่ 5 [ 27 ก.พ. 2567 ]12
12 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด งวดที่ 4 [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
13 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด งวดที่ 4 [ 18 ธ.ค. 2566 ]13
14 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด งวดที่ 4 [ 18 ธ.ค. 2566 ]10
15 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณที่ทำการ อบต.ท้ายหาด แห่งใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 22 พ.ย. 2566 ]21
16 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด งวดที่ 3 [ 17 ต.ค. 2566 ]32
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 3) ซอยบางหัวกรวด 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 22 ก.ย. 2566 ]30
18 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด งวดที่ 2 [ 12 ก.ย. 2566 ]41
19 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสก์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ (ช่วงที่ 1) ซอยบางหัวกรวด 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 24 ส.ค. 2566 ]40
20 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 24 ส.ค. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3