องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ตรวจรับงานจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุุในงานจ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ท้ายหาด [ 24 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศประชาวสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 7 เม.ย. 2566 ]2
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ซอยหลังวัดท้ายหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด [ 17 มี.ค. 2566 ]5
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมแผงกั้นและไฟฟ้าส่องสว่าง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด [ 23 ก.พ. 2566 ]13
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เยื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 20 ก.พ. 2566 ]11
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยสุธาภรณ์ ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]11
7 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เยื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด [ 18 ก.ค. 2565 ]65
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นหูกวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายหาด [ 6 ก.ค. 2565 ]59
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกไปวัดบางนางจีนกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด [ 22 ธ.ค. 2564 ]138
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าวัดวชิรคาม หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด [ 21 ธ.ค. 2564 ]146
11 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 36 ชุด) [ 1 ก.ย. 2564 ]157
12 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการขุดลอกลำกระโดงตาสอย หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 25 ส.ค. 2564 ]156
13 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการขุดลอกลำกระโดงลุงเสริม หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 30 ก.ค. 2564 ]159
14 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการขุดลอกลำกระโดงแม่สะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 8 ก.ค. 2564 ]167
15 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการขุดลอกลำกระโดงสุขใจ (หลัง อบต.) หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด [ 5 ก.ค. 2564 ]163
16 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้งลมทวน 6 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายหาด [ 29 เม.ย. 2564 ]160
17 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.ข้ามคลองบางหัวกรวด (บริเวณบ้านตาพัน) หมู่ที่ 4, 5 ท้ายหาด [ 30 มี.ค. 2564 ]169
18 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมถนน คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 9 มี.ค. 2564 ]165
19 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างยกระดับทางเดินเท้า คสล.พร้อมเสริมปากท่อระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ 1 แยกขวาที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 2 มี.ค. 2564 ]160
20 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลท้ายหาด [ 25 พ.ย. 2563 ]160
 
หน้า 1|2