องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ตรวจรับงานจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เยื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด [ 18 ก.ค. 2565 ]50
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นหูกวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายหาด [ 6 ก.ค. 2565 ]50
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกไปวัดบางนางจีนกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด [ 22 ธ.ค. 2564 ]128
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าวัดวชิรคาม หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด [ 21 ธ.ค. 2564 ]131
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 36 ชุด) [ 1 ก.ย. 2564 ]142
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการขุดลอกลำกระโดงตาสอย หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด [ 25 ส.ค. 2564 ]142
7 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการขุดลอกลำกระโดงลุงเสริม หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 30 ก.ค. 2564 ]145
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการขุดลอกลำกระโดงแม่สะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 8 ก.ค. 2564 ]152
9 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการขุดลอกลำกระโดงสุขใจ (หลัง อบต.) หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด [ 5 ก.ค. 2564 ]148
10 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้งลมทวน 6 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายหาด [ 29 เม.ย. 2564 ]148
11 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.ข้ามคลองบางหัวกรวด (บริเวณบ้านตาพัน) หมู่ที่ 4, 5 ท้ายหาด [ 30 มี.ค. 2564 ]154
12 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมถนน คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 9 มี.ค. 2564 ]144
13 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างยกระดับทางเดินเท้า คสล.พร้อมเสริมปากท่อระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ 1 แยกขวาที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 2 มี.ค. 2564 ]145
14 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลท้ายหาด [ 25 พ.ย. 2563 ]142
15 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางและท่อระบายน้ำ 2 ข้าง บริเวณซอยเย็นศิริ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 16 ต.ค. 2563 ]148
16 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำ คสล. ซอยคุ้งลมทวน 4 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายหาด [ 8 ก.ย. 2563 ]148
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 12 ก.พ. 2563 ]147
18 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดลอกลำกระโดงแสงแครง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท้ายหาด [ 29 ม.ค. 2563 ]147
19 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 1 ก.ค. 2562 ]142
20 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 21 ก.พ. 2561 ]141
 
หน้า 1|2