องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2566 ]1
2 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสุธาภรณ์ ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]3
3 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ ๑ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2566 ]16
4 (ร่าง) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2566 ]18
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2565 ]26
6 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด [ 2 ธ.ค. 2565 ]15
7 ประกาศประชาสัมพันธ์จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 23 มี.ค. 2565 ]160
8 ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ [ 21 ก.พ. 2565 ]230
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้ว คสล. (บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2565 ]149
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2564 ]238
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางหัวกรวด 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2564 ]202
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขุดลอกลำกระโดงแสงแครง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ย. 2562 ]200
13 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย [ 4 พ.ย. 2562 ]149
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลฯ [ 3 ม.ค. 2562 ]157
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนน คสล. และเสริมปากบ่อพักท่อระบายน้ำในซอยสไบทอง 1 ตลอดเส้น หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 1 พ.ค. 2561 ]186
16 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 22 ส.ค. 2560 ]203
17 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยตาง้วน หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด [ 27 มี.ค. 2560 ]148
18 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเข้าวัดท้ายหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด [ 5 ก.ค. 2559 ]142
19 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 18 พ.ย. 2558 ]147
20 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด [ 12 ต.ค. 2558 ]136
 
หน้า 1|2