องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2566 ]10
2 (ร่าง) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย) [ 5 ก.ย. 2566 ]11
3 (ร่าง) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย) [ 5 ก.ย. 2566 ]5
4 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ (ช่วงที่ 1) ซอยบางหัวกรวด 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2566 ]34
5 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ (ช่วงที่ ๑) ซอยบางหัวกรวด ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 เม.ย. 2566 ]15
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มี.ค. 2566 ]32
7 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2566 ]19
8 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสุธาภรณ์ ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]19
9 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ ๑ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2566 ]32
10 (ร่าง) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2566 ]32
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2565 ]44
12 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด [ 2 ธ.ค. 2565 ]30
13 ประกาศประชาสัมพันธ์จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 23 มี.ค. 2565 ]188
14 ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ [ 21 ก.พ. 2565 ]251
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้ว คสล. (บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2565 ]168
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2564 ]260
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางหัวกรวด 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2564 ]233
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขุดลอกลำกระโดงแสงแครง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ย. 2562 ]224
19 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย [ 4 พ.ย. 2562 ]163
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลฯ [ 3 ม.ค. 2562 ]172
 
หน้า 1|2