องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอรุณ แก้วอ่อน


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
- ว่าง -

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญการนางสาวบัณฑิตา จันทร์กลั่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสมศักดิ์  ฮวดรักษา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพีระพงษ์ สมเจริญสุข
นายอภิชาติ  กลิ่นสุคนธ์ -ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ