องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอรุณ แก้วอ่อน


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
- ว่าง -

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญการนางสาวบัณฑิตา จันทร์กลั่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสมศักดิ์  ฮวดรักษา

พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)


นายพีระพงษ์ สมเจริญสุข
นายอภิชาติ  กลิ่นสุคนธ์ นายณรงค์ กลิ่นทอง
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ