องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
กองช่าง


นายชัยโรจน์  บุญทอง


ผู้อำนวยการกองช่าง


  โทร 034-767225 ต่อ 19 หรือ
เบอร์ติดต่อ 087-1534223

นายศิริวัฒน์  พุ่มเทียน


นายช่างโยธาชำนาญงาน


โทร 034-767225 ต่อ 19
หรือ 087-0282363


นายวรธรรม  ฉิมถาวร

นางสาวจันทิมา  อินทยงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 034-767225 ต่อ 19

โทร 034-767225 ต่อ 19


นายนริฐ  มากมูล

นายคำรณ ตันสกุล
คนงาน

คนงาน
   โทร 034-767225 ต่อ 19

          โทร 034-767225 ต่อ 19