องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
กองช่าง

นายชัยโรจน์  บุญทอง


ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิริวัฒน์  พุ่มเทียน


นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวรธรรม  ฉิมถาวร


ผู้ช่วยนายช่างโยธา-ว่าง-

นายคำรณ ตันสกุล


คนงาน