องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ตำบลท้ายหาดให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

2024-02-06
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-08