องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ท้องถิ่นอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามบ้านเรือนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  

2024-02-06
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-08