องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการลงแขกลงคลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์กรบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ท้ายหาด ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง บริเวณบ้านบางแสม หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-02-06
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-08