องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปร 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

2024-02-06
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-08