องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการลงแขกลงคลอง ประจำเดือนเมษายน 2566


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์กรบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ท้ายหาด ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง บริเวณบ้านพวงมาลัย หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2023-05-08
2023-04-21
2023-03-18
2023-03-18
2023-02-13
2023-02-10
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-20