องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน


#โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน #อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ทางอำเภอเมืองสมุทรสงครามจัดทำโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ณ บริเวณถนนหน้าวัดท้ายหาดและบริเวณแปลงผักสวนครัวหลังวัดท้ายหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

2023-05-08
2023-04-21
2023-03-18
2023-03-18
2023-02-13
2023-02-10
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-20