องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก กำหนดสมัยการประชุมสภา


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 

โดยมีผอ.รร วัดท้ายหาด และผอ.รร ท้ายหาด ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พนักงาน เข้าร่วมประชุม ตามเวลาดังกล่าว

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-14
2023-09-14
2023-08-28
2023-08-28
2023-07-28
2023-07-11
2023-06-28