องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ออกประกาศ เรื่องมาตรการองค์กร ท้ายหาดร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน หรือไปติดต่อราชการในพื้นที่ต่างๆ ในตำบลท้ายหาด โดยเคร่งครัด

2023-03-18
2023-03-18
2023-02-13
2023-02-10
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-15