องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
 


สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ออกประกาศ เรื่องมาตรการองค์กร ท้ายหาดร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน หรือไปติดต่อราชการในพื้นที่ต่างๆ ในตำบลท้ายหาด โดยเคร่งครัด

2024-04-26
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-07
2024-02-23
2024-02-06