องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
 


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น คณะผู้บริหารส่วนตำบล สมาชิกส่วนตำบล พนักงานข้าราชการลูกจ้าง ร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม "ลงแขก ลงคลอง" หมู่ที่ 3 ซอยชายแหลม

2024-02-06
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-08