องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น คณะผู้บริหารส่วนตำบล สมาชิกส่วนตำบล พนักงานข้าราชการลูกจ้าง ร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม "ลงแขก ลงคลอง" หมู่ที่ 3 ซอยชายแหลม

2023-03-18
2023-03-18
2023-02-13
2023-02-10
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-15