องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดฯลฯ


วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.ท้ายหาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด และติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณคลองชลประทาน (หน้าโดม หมู่ที่ 7) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

2023-05-08
2023-04-21
2023-03-18
2023-03-18
2023-02-13
2023-02-10
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-20