องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดฯลฯ


วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.ท้ายหาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด และติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณคลองชลประทาน (หน้าโดม หมู่ที่ 7) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

2024-06-07
2024-04-26
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-07
2024-02-23