องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน ภายใต้กิจกรรม "การมีส่วนร่วมของประชาชน" งบประมาณปี 2566


โครงการพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน ภายใต้กิจกรรม "การมีส่วนร่วมของประชาชน" ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ตำบลท้ายหาด หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 6

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-14
2023-09-14
2023-08-28
2023-08-28
2023-07-28
2023-07-11
2023-06-28