องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน ภายใต้กิจกรรม "การมีส่วนร่วมของประชาชน" งบประมาณปี 2566


โครงการพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน ภายใต้กิจกรรม "การมีส่วนร่วมของประชาชน" ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ตำบลท้ายหาด หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 6

2023-01-31
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-15
2023-01-13
2022-11-01
2022-10-23