องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป


พิธีบรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 วัด วัดละ 9 รูป โดยมีเจ้าอาวาสแต่ละวัดเป็นพระอุปัชฌาย์และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส เมื่อประกอบพิธีเสร็จเรียบแล้ว ทั้ง 99 รูปจะมาศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นเวลา 15 วัน

2023-03-18
2023-03-18
2023-02-13
2023-02-10
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-15