องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป


พิธีบรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 วัด วัดละ 9 รูป โดยมีเจ้าอาวาสแต่ละวัดเป็นพระอุปัชฌาย์และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส เมื่อประกอบพิธีเสร็จเรียบแล้ว ทั้ง 99 รูปจะมาศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นเวลา 15 วัน

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-14
2023-09-14
2023-08-28
2023-08-28
2023-07-28
2023-07-11
2023-06-28