องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


กิจกรรมลงแขกลงคลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดและคณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครองเข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลท้ายหาด ภายใต้กิจกรรม "ลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด" ณ พื้นที่หมู่ 5 บางหัวกรวด

2022-11-01
2022-10-23
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-10
2022-10-10
2022-10-10
2022-10-10
2022-05-24
2022-05-06