องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. นายอรรคพล  งามเผือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดทบทวนนโยบาย และติดตามงานที่ได้มอบหมาย  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเรื่องเพื่อทราบให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามแนวทางต่อไป

2022-11-01
2022-10-23
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-10
2022-10-10
2022-10-10
2022-10-10
2022-05-24
2022-05-06