องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big cleaning Day "เมืองแม่กลองสะอาด" ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day "เมืองแม่กลองสะอาด" ประจำปี 2565 วันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และเวลา 09.00 น ทำการ Big Cleaning Day ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด และ วัดท้ายหาด โดยมีนายอรรคพล  งามเผือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  และพนักงานทุกท่าน เข้าร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

2022-11-01
2022-10-23
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-10
2022-10-10
2022-10-10
2022-10-10
2022-05-24
2022-05-06