องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


กิจกรรมลงแขกลงคลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน พร้อมด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมลงแขกลงคลอง โดยมีการเก็บขยะบริเวณหมู่ที่ 4 บริเวณสะพานบางเรือหักถึงสามแยกปั้มนำ้มัน ส.สิริบริการ และมีการลงคลองเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองบริเวณคลองบางแสม หมู่ที่ 6 และบริเวณคลองหมู่ที่ 4

2022-05-24
2022-05-06
2022-04-11
2022-03-30
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-10