องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 4


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฝ่ายปกครอง และพนักงานอบต.ท้ายหาด

ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯ

ในเส้นทางตำบลท้ายหาดหมู่ 4 และบริเวณใกล้เคียง 

2022-01-18
2022-01-06
2022-01-06
2021-12-24
2021-12-07
2021-12-03
2021-12-03
2021-11-22
2021-10-31
2021-10-18