องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ประชุมสภาครั้งแรก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 น. นายอำเภอเมืองสมุทรสงครามได้เรียกประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา,

รองประธานสภา และเลขานุการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  

2022-05-24
2022-05-06
2022-04-11
2022-03-30
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-10