องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


กิจกรรมการตั้งด่านชุมชนตำบลท้ายหาด รอบเดือนธันวาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ร่วมด้วยฝ่ายปกครอง และกรมการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตั้งด่านชุมชน บริเวณที่ทำการกำนันตำบลท้ายหาด บ้านบางหัวกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 

2022-05-24
2022-05-06
2022-04-11
2022-03-30
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-10