องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564


 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ร่วมด้วยประชาชนชาวตำบลท้ายหาด จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ  เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ วัดท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2022-05-24
2022-05-06
2022-04-11
2022-03-30
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-10