องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางตำบลท้ายหาด


พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันทำทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางตำบลท้ายหาด บริเวณบ้านคุ้มลมทวน หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

2022-05-24
2022-05-06
2022-04-11
2022-03-30
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-10