องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


งานกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดท้ายหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้ากฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

 

2022-05-24
2022-05-06
2022-04-11
2022-03-30
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-10