องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


งานกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดท้ายหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้ากฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

 

2021-10-31
2021-10-18
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-21
2021-01-07
2021-01-07